Bánh xe, con lăn, lô, rulo

Bánh xe, con lăn bọc polyurethane (PU)

Bánh xe, con lăn, lô, rulo

Con lăn bọc PU băng tải có trục lăn

Bánh xe, con lăn, lô, rulo

Con lăn, lô, rulo bọc polyurethane (PU)