Nhựa teflon cây phi 10 – D10 (1000 x 10mm)

Cây nhựa tròn đặc teflon phi 10 là nhựa kỹ thuật: Gia công cơ khí chính xác, gia công CNC, sản phẩm gia công các chi tiết phi tiêu chuẩn. Ứng dụng của nhựa kỹ thuật Teflon liên quan đến các lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao như hàng không, máy móc, điện tử, công nghiệp hóa chất và ô tô. Nó có thể sản xuất các bộ phận cơ khí có nhu cầu cao, chẳng hạn như bánh răng, vòng bi, vòng piston, vòng đệm đỡ, niêm vòng (gioăng chữ cái), tấm van, vòng bi, bạc nhựa, oring – ron chịu nhiệt và kháng hóa chất, v.v