Phích cắm – nút silicone hình trụ xuyên bịt lỗ ren phi 25 cho sơn mạ điện M25

Phích cắm silicone M25 chủ yếu được sử dụng để vá lỗ và che lỗ trong quy trình màng hóa học, bịt kín và bịt kín lỗ trong phun kim loại và nhựa, sơn điện di và mạ điện, bảo vệ lỗ ren hoặc cột ren, đồng thời ngăn sơn và chất lỏng hóa học xâm nhập.